Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
....
Total: 1415615 | 361452
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
prv81814052
Chericó Con Cola - Você tá muito boa.mp3 mp3 3.3046112060546875 MB
prv81816603
DJ Gilberto e Los Tiburones - Baila lorinha baila morena.mp3 mp3 4.180906295776367 MB
prv81815534
DJ Jadson Ruslan - Pancadão.mp3 mp3 3.3995361328125 MB
prv81816711
DJ Rambino - Donde estan las mujeres.mp3 mp3 4.3917083740234375 MB
prv81816794
DJ Thiago Moura - Mulher roleira (Reggaeton 2008).mp3 mp3 3.2656078338623047 MB
prv165069337
DM'Boys Feat Lanna Jay - Te quero.mp3 mp3 2.357205390930176 MB
prv81813285
Daddy Yankee - La Gasolina.mp3 mp3 2.924872398376465 MB
prv81816973
Jamaiquino - Full Up Class Rmx by DJ Cheo.mp3 mp3 7.776101112365723 MB
prv81815000
Japanese Feat. DJ Saidd - Cucaracha Voladora (Remix).mp3 mp3 4.7460479736328125 MB
prv114863211
La Sospechosa - La Tumbadora.mp3 mp3 7.588483810424805 MB
prv81817228
Los Señores - Cinderela da favela.mp3 mp3 3.281280517578125 MB
prv81813307
Mc Papo - Radinho de pilha.mp3 mp3 3.1508493423461914 MB
prv81232590
Mc Papo - Só um Tiquim.mp3 mp3 5.0411376953125 MB
prv81815603
Mc Papo ft Blast Girls - Radinho de pilha.mp3 mp3 9.683018684387207 MB
prv81814130
Neon Feat DJ Adailton - Bate no Bumbum!! (Reggaeton Mix).mp3 mp3 6.456515312194824 MB
prv81813319
Senhores Cafetões - Desce Sobe.mp3 mp3 3.8088951110839844 MB
prv81814026
Señores Cafetões - Racatacata.mp3 mp3 2.7281179428100586 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2017 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy