Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
....
Total: 1529643 | 382824
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
prv81814052
Chericó Con Cola - Você tá muito boa.mp3 mp3 3.30 MB
prv81816603
DJ Gilberto e Los Tiburones - Baila lorinha baila morena.mp3 mp3 4.18 MB
prv81815534
DJ Jadson Ruslan - Pancadão.mp3 mp3 3.40 MB
prv81816711
DJ Rambino - Donde estan las mujeres.mp3 mp3 4.39 MB
prv81816794
DJ Thiago Moura - Mulher roleira (Reggaeton 2008).mp3 mp3 3.27 MB
prv165069337
DM'Boys Feat Lanna Jay - Te quero.mp3 mp3 2.36 MB
prv81813285
Daddy Yankee - La Gasolina.mp3 mp3 2.92 MB
prv81816973
Jamaiquino - Full Up Class Rmx by DJ Cheo.mp3 mp3 7.78 MB
prv81815000
Japanese Feat. DJ Saidd - Cucaracha Voladora (Remix).mp3 mp3 4.75 MB
prv114863211
La Sospechosa - La Tumbadora.mp3 mp3 7.59 MB
prv81817228
Los Señores - Cinderela da favela.mp3 mp3 3.28 MB
prv81813307
Mc Papo - Radinho de pilha.mp3 mp3 3.15 MB
prv81232590
Mc Papo - Só um Tiquim.mp3 mp3 5.04 MB
prv81815603
Mc Papo ft Blast Girls - Radinho de pilha.mp3 mp3 9.68 MB
prv81814130
Neon Feat DJ Adailton - Bate no Bumbum!! (Reggaeton Mix).mp3 mp3 6.46 MB
prv81813319
Senhores Cafetões - Desce Sobe.mp3 mp3 3.81 MB
prv81814026
Señores Cafetões - Racatacata.mp3 mp3 2.73 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2019 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy